Boekhouding is het proces van het vastleggen van financiële transacties met betrekking tot een bedrijf. Het boekhoudproces omvat het samenvatten, analyseren en rapporteren van deze transacties aan toezichthoudende instanties, regelgevers en instanties voor belastinginning. De financiële overzichten die bij de boekhouding worden gebruikt, zijn een beknopte samenvatting van financiële transacties over een boekhoudperiode, een samenvatting van de activiteiten, financiële positie en kasstromen van een bedrijf.

BELANGRIJKSE PUNTEN

Ongeacht de grootte van een bedrijf, is boekhouding een noodzakelijke functie voor besluitvorming, kostenplanning en het meten van economische prestatiemeting.

Een boekhouder kan de basisbehoeften op het gebied van boekhouding aan, moet worden gebruikt voor grotere of meer geavanceerde boekhoudtaken. Twee belangrijke soorten boekhouding voor bedrijven zijn management accounting en boekhouding. Management boekhouding helpt managementteams bij het nemen van zakelijke beslissingen, terwijl boekhouding ondernemers helpt te beslissen hoeveel een product moet kosten.

Professionele boekhouders volgen een reeks normen die bekend staan ​​als de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes bij het opstellen van financiële overzichten.

Related Post