Category: Boekhoud

  • Boekhoud transacties

    Boekhouding is het proces van het vastleggen van financiële transacties met betrekking tot een bedrijf. Het boekhoudproces omvat het samenvatten, analyseren en rapporteren van deze transacties aan toezichthoudende instanties, regelgevers en instanties voor belastinginning. De financiële overzichten die bij de boekhouding worden gebruikt, zijn een beknopte samenvatting van financiële transacties over een boekhoudperiode, een samenvatting […]